Pentru că MISIUNEA DIDACTICĂ se legitimează permanent prin IMPLICARE, putem acţiona în mod unitar sprijinind financiar ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE .

Completând Declaraţia 230, fiecare dintre noi are posibilitatea să decidă cum vor fi cheltuiţi 3,5% din impozitul reţinut pe venitul din salariile anului 2020.:

***Notă: -formularul se listeaza (primele 2 pagini) sau se ridică de la contabilitate şi se completează cu datele personale, se semnează şi se depune la secretariat, până la 10.05.2021..